+31(0)75-7503262 info@nuvoclean.nl

Algemene voorwaarden

SportFresh

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “Klant”) en SportFresh (Handelsnaam van Thinba BV) (“Wij”, “Ons” of “Het Bedrijf”). Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij je onze website niet te gebruiken.

1. Gebruik van de Website

1.1. Onze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en om onze producten te promoten en te verkopen.

1.2. Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

2. Intellectuele Eigendom

2.1. Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, is ons eigendom of wordt gebruikt met de juiste toestemming van derden en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Je mag de inhoud van onze website niet kopiƫren, verspreiden, wijzigen of reproduceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Privacy

3.1. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonlijke informatie volgens ons Privacybeleid. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

4. Links naar Externe Websites

4.1. Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van deze externe websites.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Wij streven ernaar accurate en up-to-date informatie te verstrekken, maar wij bieden geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie op onze website.

5.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de informatie die erop wordt verstrekt.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

6.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Door onze website te gebruiken, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat je akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

[Laatste update: 1 september 2023]